Zeolit Archive

Hnojivo na zeleninu a drobné ovocie s pridaným zeolitom

Vynikajúce adsorpčné vlastnosti prírodneho zeolitu sú jedným z dôvodov, prečo sa zeolitový substrát často zmiešava s klasickým NPK hnojivom. NPK hnojivo je trojzložkové umelé hnojivo, ktoré sa používa počas celého roka. Patrične pripravený  zeolitový produkt  sa nezriedka  používa

Možnosti ako využiť prírodný zeolit v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe (1. časť)

Široká problematika efektívneho využívania prírodných zeolitov v poľnohospodárstve je skúmaná na rôznych pracoviskách po celom svete. Študujú sa vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami zeolitov, ich adsorpčné a iónovo výmenné vlastnosti, sleduje sa sorpcia zbytkov ťažkých kovov a iných toxických látok z kontaminovaných

Možnosti ako využiť prírodný zeolit v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe (2. časť)

Prvú časť článku nájdete tu. Prírodný zeolit ako adsorpčné médium v pôde Prírodný zeolit v určitom množstve a pomere pridaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny. Vďaka aj tej zmienenej sieti kanálikov v ich kryštálovej mriežke. Vylepšuje sa

Pri údržbe záhradného jazierka vyskúšajte zeolit

Jedným zo spôsobov ako si skrášliť okolie domu, konkrétne záhradu, je vybudovanie záhradného jazierka s rôznymi vodnými rastlinami a farebnými rybami. Aby však jazierko spĺňalo svoj okrasný účel, musí byť čisté. V predaji sú rôzne vodné filtre a filtračný materiál. Ja

Zoznámte sa s horninou menom zeolit

Ak čítate tento článok, pravdepodobne je to preto, lebo sa chcete dozvedieť niečo viac o hornine nazývanej zeolit. Dúfam teda, že vám tento článok aspoň trochu pomôže a možno vás i inšpiruje. Čo je zeolit Zeolit je vulkanická hornina, ktorá

Zeolit – všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

Zeolit je prírodná hornina, ktorá vzniká kombináciou minerálov, z ktorých najpodstatnejší je klinoptilolit. Na prvý pohľad sú zeolity celkom nenápadné horniny s nádychom kriedového odtieňu, no ich jedinečnosť sa objaví až po náhľade cez mikroskop. Tu sa totižto už