zeolit

Zeolit – všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

Zeolit je prírodná hornina, ktorá vzniká kombináciou minerálov, z ktorých najpodstatnejší je klinoptilolit. Na prvý pohľad sú zeolity celkom nenápadné horniny s nádychom kriedového odtieňu, no ich jedinečnosť sa objaví až po náhľade cez mikroskop. Tu sa totižto už jasne črtá ich charakteristická pórovitá štruktúra, ktorú tvoria mikro-póry s priemerom 0,4 nm. Práve tieto póry sú dôvodom, prečo je zeolit tak vyhľadávanou horninou s tak širokým spektrom využiteľnosti. Mikro-póry, ktorými je zeolit tvorený, zabezpečujú špeciálne adsorbčné vlastnosti tejto horniny a tiež jej schopnosť viazať na seba látky všetkých skupenstiev.

Nie je zeolit ako zeolit

Pod pojmom zeolit však nie je možné predstaviť si iba jeden jediný druh horniny so špecifickými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Na svete existuje až 175 rôznych druhov zeolitov, pričom až 45% z nich sú prírodné zeolity a každý z nich sa v istom zmysle líši svojim zložením a teda aj svojimi vlastnosťami. Zvyšných 55% sú zeolity, ktoré boli vytvorené umelo, konkrétne kombináciou spomínaných prírodných zeolitov a ich vlastnosti záležia od pomeru obsiahnutých látok, konkrétne kyslíka, kremíka a hliníka. Medzi najznámejší a zrejme aj najpoužívanejší druh zeolitu patrí klinoptilolit.

Ako vzniká zeolit

Vznik zeolitu je spojený s vulkanickou činnosťou, pretože vzniká spojením sopečných hornín, popola a slanej vody s vysokým pH. To je spôsob, ako zásoby zeolitu vznikli aj na Slovensku, konkrétne na východe, v okrese Vranov nad Topľou, pri obci Nižný Hrabovec. Táto oblasť sa radí medzi najbohatšie a najčistejšie ložiská zeolitu na svete. Menej známy a menej rozšírený spôsob utvárania horniny s názvom zeolit je proces kryštalizácie v plytčine morských paniev.

zeolit

Zeolit – ložisko zeolitu v Nižnom Hrabovci

Praktické využitie zeolitu

Na záver zostáva asi už len spomenúť zopár príkladov na oblasti a situácie, v ktorých sa zeolit častejšie či menej často využíva. Najbežnejšie využitie zeolitu v domácnosti: súčasť vodných filtrov či podstielok pre mačky. V poľnohospodárstve sa využíva ako pôdny kondicióner, podkladová vrstva pri zakladaní trávnika a záhrad, ale aj pri výrobe hnojív či ako prídavok do krmiva pre dobytok a iné hospodárske zvieratá. Jeho zaujímavým spôsobom využitia je aj využitie vo sfére ochrany životného prostredia, čomu sú už ale venované naše ostatné články.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.