https://sk.pinterest.com/pin/222787512795872052/

Hnojivo na zeleninu a drobné ovocie s pridaným zeolitom

Vynikajúce adsorpčné vlastnosti prírodneho zeolitu sú jedným z dôvodov, prečo sa zeolitový substrát často zmiešava s klasickým NPK hnojivom. NPK hnojivo je trojzložkové umelé hnojivo, ktoré sa používa počas celého roka. Patrične pripravený  zeolitový produkt  sa nezriedka  používa v Japonsku ako spôsob skvalitnenia vlastností chudobných piesčitých a  ílovitých pôd. Výrazná selektivita zeolitového minerálu klinoptilolitu umožňuje  pomalé a postupné uvoľňovanie stopových prvkov obsiahnutých v umelých hnojivách.

Zeolitový tuf ako pôdny kondicionér

Využívanie na klinoptilolit bohatého  tufu ako pôdneho kondicionéru sa objavuje hlavne v takých regiónoch, kde je táto nerastná surovina dostupná a je v nich prevaha neúrodných pôd.  Experimentálne bolo napríklad zistené, že pridávaním zeolitu do takýchto pôd  sa zvyšia výnosy  pšenice (až o 15%), baklažánu (55%), jabĺk (38%) a mrkvy (63%) pri aplikácii okolo 10 ton zeolitového substrátu na hektár. Prídavok klinoptilolitu v množstve 15 t/ha  tiež zvýšil výnosy jačmeňa, zemiakov, pšenice, ďateliny na  ukrajinských hlinitopiesčitých pôdach.

Zeolit k hnojivu pre drobné ovocie

Prírodný zeolit vhodne aplikovaný a pridávaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny

Hnojivo so zeolitom aj v skleníkoch

Zeolitový minerál klinoptilolit bol pridávaný pokusne do skleníkových pôd , na ktorých sa vo veľkom pestujú chryzantény. Jeho prítomnosť spôsobila, že draslík umelého hnojiva sa uvoľňoval pomalšie a nebolo nutné tak často zalievať pestované kvety. Podobne aj pridávanie zeolitu do pôd a hnojív v skleníkových pokusoch malo za následok až 50%  zvýšenie hmotnosti koreňovej reďkovky v  ílovitých pôdach.  Spôsob pestovania  rastlín na  umelých pôdach, ktorých podstatnou zložkou je zeolit, sa označuje ako zeoponic. V Bulharsku sa napr. objavili úspešné pokusy o pestovanie jahôd, paradajok a papriky práve na takýchto umelých pôdach so zeolitom a hnojených špeciálne pripravenými kvapalnými hnojivami. Známe sú experimentálne aj praktické pestovania zeleniny a drobného ovocia na Kube. Príkladov o aplikáciach hnojív do pôd s pridaným zeolitom v skleníkových podmienkach je mnoho. Použitím upraveného zeolitového produktu sa pestovala kapusta a reďkovka dokonca v beztiažových podmienkach. Publikované sú aj výsledky vplyvu používania hnojiva s pridaným zeolitom  na výťažnosť cukrovej trstiny v Thajsku.

Hnojivo s zeolitom

Prírodný zeolit vhodne aplikovaný a pridávaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny.

Zeolit v hnojive ako adsorpčné médium v pôde

Prírodný zeolit  vhodne aplikovaný a pridávaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny. Hlavne vďaka jeho vysokej adsorpčnej a selektivnej kapacite.  Takýmto hnojením sa dlhodobo kvalita pôdy zvyšuje. To ale tiež aj znamená, že najdôležitejšie rastlinné živiny sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom jednotlivých pestovaných druhov zeleniny a drobného ovocia. Umelé draselné či dusíkaté hnojivá s pridaným prírodným zeolitom sú omnoho efektívnejšie využívané. Znižuje sa tým ich spotreba pre tú istú plodinu predlžovaním ich aktivity a nakoniec aj k lepším pestovateľským výsledkom. Veľké straty umelých hnojív, ktoré príliš rýchlo odchádzajú z oblasti koreňových zón rastlín, sú charakteristické hlavne pre piesčité pôdy.  A práve jednoduchým pridaním zeolitov do hnojív v takýchto pôdach sa výrazne ovplyvní zdravý rast a vývoj  pestovaných rastlín. A platí to aj pre rôzne druhy zeleniny a ine kultúrne plodiny.