zeolit

Možnosti ako využiť prírodný zeolit v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe (2. časť)

Prvú časť článku nájdete tu.

Prírodný zeolit ako adsorpčné médium v pôde

Prírodný zeolit v určitom množstve a pomere pridaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny. Vďaka aj tej zmienenej sieti kanálikov v ich kryštálovej mriežke. Vylepšuje sa tak dlhodobo kvalita pôdy zvýšením jej adsorpčnej schopnosti. To ale v stručnosti aj znamená, že najdôležitejšie rastlinné živiny ako je dusík a draslík, ale taktiež vápnik, horčík a rôzne ďalšie mikroprvky,  sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom jednotlivých pestovaných plodín.

Takto následne to vedie k tomu, že umelé draselné či dusíkaté hnojivá s pridaným prírodným zeolitom sú omnoho efektívnejšie využívané. Znižuje sa tým ich spotreba pre tú istú plodinu predlžovaním ich aktivity a nakoniec aj k lepším pestovateľským výsledkom. Veľké straty umelých hnojív, ktoré príliš rýchlo odchádzajú z oblasti koreňových zón rastlín, sú charakteristické hlavne pre piesčité pôdy.  A práve jednoduchým pridaním zeolitov do hnojív v takýchto pôdach sa výrazne ovplyvní zdravý rast a vývoj  pestovaných rastlín.

A ako vlastne dlho sú zeolity v našej pôde?

zeolit

Travnaté plochy parků a sportovišť jsou krásně zelené díky zeolitu

Na rozdiel od iných materiálov zlepšujúcich vlastnosti pôd  (napr. mletý vápenec), prírodný zeolit klinoptilolit sa štruktúrne v čase nerozkladá, ostáva na mieste v pôdnom profile a neustále vylepšuje zadržiavanie živín. Okrem iného to pre nás, malých či stredných podnikateľov na pôde, ale aj drobných záhradkárov znamená,  že ich pridaním do pôdy sa nám výrazne znížia náklady na nákup a aplikáciu hnojív. Pretože prírodné zeolity v pôde dlhodobo udržiavajú živiny v blízkosti koreňových zón rozmanitých rastlín. Pórovitá štruktúra  prírodných zeolitov umožňuje  udržiavať pôdu prevzdušnenú a mierne vlhkú a tým aktívnu a živú počas dlhej doby.

Prírodný zeolit nie je chemicky kyslá látka a len okrajovo je alkalický, takže jeho použitie v poľnohospodárstve spoločne s rozmanitými hnojivami môže tiež pomôcť udržiavať pôdnu hladinu pH. A tým tiež znižovať náklady potrebné na pridávanie mletých vápencov do pôd. Minerál klinoptilolit môže byť užitočne využitý aj pri zakladaní a údržbe veľkých trávnatých plôch verejných parkov či športovísk (napr. golfových ihrísk), kde sa tak celkové náklady na zavlažovanie a celkovú udržbu zelených plôch môžu podstatne znížiť.

Zeolitové biohnojivo ako čiastočná  náhrada za klasické umelé hnojivá?

Bolo experimentálne, laboratórne alebo aj priamo v terénych poľných podmienkach pozorované, že zeolitový minerál klinoptilolit, zmiešaný a kompostovaný v určitom pomere spoločne s odpadmi zo živočíšnej výroby (exkrementy hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných), sa stáva nasýteným amoniakom NH4. Pridaním do mierne vlhkej pôdy sú aniónové ióny v takomto substráte opäť vymieňané s okolitým prostredím a okysličované nitrifikačnými baktériami.  A tým sa mikrobiálna aktivita v pôdnom profile zvyšuje. Ďalšie pridanie čerstvého podrveného prírodného zeolitu klinoptilolitového typu do takejto pôdy sa prejaví  rýchlejším a zdravým rastom pestovaných plodín.

Organo-zeolit-pôdne hnojivá

zeolit

Zeolit se postará i o krásnou a zdravou úrodu

V ostatných rokoch sa objavujú početné snahy a pokusy  o využitie možností  fytotechnológií  na podporu udržateľného využitia krajiny a zvýšenia bezpečnosti potravín. Aj ako technologické prostriedky pre oživovanie rozsiahlych kontaminovaných plôch zeme. Objavilo sa aj niekoľko odborných štúdií zaoberajúcich sa špecifickým organo-zeolit-pôdnym systémom. Detailné sledovanie populácií baktérií v takto vylepšených pôdach napríklad ukázali, že množstvo mikroorganizmov a ich kvalitatívne zastúpenie vrástlo, mikrobiálna aktivita v ošetrených pôdach sa v priebehu zimy nespomalila, celková mikrobiálna dynamika vzrástla a celkové prevzdušnenie pôdy sa zvýšilo.

 

No Responses

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.