hnojivo Archive

Hnojivo na zeleninu a drobné ovocie s pridaným zeolitom

Vynikajúce adsorpčné vlastnosti prírodneho zeolitu sú jedným z dôvodov, prečo sa zeolitový substrát často zmiešava s klasickým NPK hnojivom. NPK hnojivo je trojzložkové umelé hnojivo, ktoré sa používa počas celého roka. Patrične pripravený  zeolitový produkt  sa nezriedka  používa

Minerálne hnojivo na báze prírodného zeolitu

Ste náruživý dlhoročný záhradkár? Vynakladáte neskutočne veľa úsilia, trávite dobrovoľne a radi veľa hodín prácou nad hriadkami čí záhonmi. Snažíte sa ako viete, polievate, zatieňujete pred slnečnou páľavou a konečné výsledky vás netešia. Nie ste s nimi spokojní. Prečo asi?

Kompost – dokonalé prírodné hnojivo

Až dve tretiny odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Je doslova hriechom, keď takýto odpad končí v popolnici, či kontajneri a putuje na skládku, či do spaľovne. Biologicky rozložiteľný odpad je totiž výbornou surovinou,