hnojivo

Minerálne hnojivo na báze prírodného zeolitu

Ste náruživý dlhoročný záhradkár? Vynakladáte neskutočne veľa úsilia, trávite dobrovoľne a radi veľa hodín prácou nad hriadkami čí záhonmi. Snažíte sa ako viete, polievate, zatieňujete pred slnečnou páľavou a konečné výsledky vás netešia. Nie ste s nimi spokojní. Prečo asi? Možno aj preto, že vaša pôda nie je príliš dobrá a kvalitná. Alebo je už unavená a potrebuje vhodné prihnojenie. Za pokus možno stojí aplikovať hnojivo s pridaným prírodným zeolitom.

Minerálne hnojivo s pridaným zeolitom

hnojivo

Bohatú úrodu si nezabezpečíte iba hodinami strávenými v záhrade

Zeolit má výnimočné adsorpčné vlastnosti, katalytickú či dehydratačnú kapacitu. Minerály skupiny zeolitov sú po chemickej stránke zložité vodnaté alumokremičitany. Ich kryštálová štruktúra obsahuje množstvo mikroskopických dutiniek a pórov, navzájom pospájaných priepustnými kanálikmi. A práve táto sieť kanálikov umožňuje pohyb iónov a molekúl dovnútra ako aj von z kryštálovej štruktúry zeolitu. Mineralogicky a štruktúrne je určite najlepšie preskúmaný zeolitový minerál klinoptilolit, ktorý je podstatnou zložkou hnojiva.

Viete dosť o svojej pôde?

Pôda poskytuje našim rastlinám životne dôležité látky a živiny. Tak ako aj vodu a vzduch, ktoré rastliny potrebujú denne pre svoj zdravý rast a vývoj. Je jasné, že každá záhrada má svoj vlastný charakter, atmosféru, typické minerálne zloženie pôdy a typický horninový podklad. Pôdne zloženie ovplyvňuje výrazne, ktoré plodiny, kríky, stromčeky môžu spokojne a úspešne rásť v našej záhrade. Je dôležité, aby sme vedeli dosť o pôde, s ktorom pracujeme, obrábame ju a očakávame nakoniec aj nejaké pozitívne pestovateľské pocity, zážitky a úspechy na záver pestovateľskej sezóny.

Ako zeolit v pôde funguje?

Prírodný zeolit v určitom množstve a pomere pridaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny. Vďaka aj tej zmienenej sieti kanálikov v ich kryštálovej mriežke. Vylepšuje sa tak dlhodobo kvalita záhradnej pôdy zvýšením jej adsorpčnej schopnosti. Najdôležitejšie rastlinné živiny ako je dusík a draslík, ale taktiež vápnik, horčík a rôzne ďalšie chemické prvky, sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom jednotlivých rastliniek.

hnojivo

Zeolitové hnojivo pre zdravé a silné rastliny

Takto následne to vedie k tomu, že draselné či dusíkaté hnojivá sú omnoho efektívnejšie využívané. Znižuje sa tým ich spotreba pre tú istú plodinu predlžovaním ich aktivity a nakoniec aj k lepším vašim pestovateľským výsledkom. Veľké straty umelých hnojív, ktoré príliš rýchlo odchádzajú z oblasti koreňových zón rastlín, sú charakteristické hlavne pre piesčité pôdy. A práve jednoduchým pridaním zeolitov do hnojív v takýchto pôdach sa výrazne ovplyvní zdravý rast a vývoj pestovaných rastlín.

Ako dlho je zeolit v našej pôde?

Na rozdiel od iných materiálov zlepšujúcich vlastnosti pôd, aplikované zeolitové hnojivo s klinoptilolitom sa štruktúrne v čase nerozkladá, ostáva na mieste v pôdnom profile a neustále vylepšuje zadržiavanie živín. Prírodný zeolit v pôde dlhodobo udržiava živiny v blízkosti koreňových zón rozmanitých pestovaných rastlín. Pórovitá štruktúra prírodného zeolitu umožňuje udržiavať pôdu prevzdušnenú a mierne vlhkú a tým aktívnu a živú počas dlhej doby.