hnojivo

Kompost – dokonalé prírodné hnojivo

Až dve tretiny odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Je doslova hriechom, keď takýto odpad končí v popolnici, či kontajneri a putuje na skládku, či do spaľovne. Biologicky rozložiteľný odpad je totiž výbornou surovinou, ktorú je možné kompostovaním v priebehu niekoľkých mesiacov premeniť na kvalitné hnojivo. A to bez použitia chémie.

Čo je kompostovanie?

Kompostovanie je najjednoduchší spôsob recyklácie biologických odpadov, ktoré vznikajú v záhradách a domácnostiach. Je to proces, v priebehu ktorého sú organické odpady pôsobením mikroorganizmov premieňané na organo-minerálne hnojivo, teda kompost. Kompost obohacuje pôdu o potrebnú organickú hmotu, humus a živiny a je ideálnym hnojivom, pretože zvyšuje odolnosť rastlín voči škodcom.

Ako začať?

Keď už sme sa rozhodli, že chceme našim rastlinám a ovocným stromom pomôcť prírodnou cestou a zároveň chceme pomôcť nášmu životnému prostrediu, je dôležité bioodpad zbierať oddelene od ostatného odpadu. Výhodné je zbierať ho do nádob, ktoré umožňujú jeho odvetrávanie a vysúšanie, čím sa znižuje hnitie a následný zápach. Pre väčšie pohodlie je možné využiť špeciálne kompostovateľné vrecká, ktoré sa dajú kompostovať aj s bioodpadom. Tie však treba tiež umiestniť do nádoby, ktorá umožňuje odvetrávanie. Ideálne na to sú špeciálne koše na bioodpad, v ktorých vrecko voľne visí.

Čo tvorí kompostové hnojivo?

Do kompostu môžeme dávať väčšinu organického odpadu z domácnosti a záhrady. Patrí sem pokosená tráva, podrvené konáriky, lístie zo stromov, zvyšky ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec, zemiakové šupky, kávová usadenina, čaj, kvety, drevený popol, slama, piliny, burina bez semien, hnoj, trus, v malom množstve aj zvyšky varených jedál, papierové obrúsky, či novinový papier. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes materiálov.

hnojivo

Viete, aké je najlepšie hnojivo?

Do kompostu nepatria kosti a zvyšky mäsa, šupky z tropického ovocia, mliečne výrobky, popol z uhlia, vetve z tují, piliny z drevotriesky, rastliny napadnuté chorobami, kôstky, uhynuté zvieratá a samozrejme plasty, sklo, kov, farby, riedidlá, časopisy.

Zdá sa vám zakladanie kompostu zbytočné a pracné? Toto dokonalé prírodné hnojivo sa vám postará o krásne, rýchlo rastúce a zdravé rastliny, veľké ovocie a kvalitnú zeleninu a to pri minimálnych finančných nákladoch a malej časovej investícií. Nerozmyslíte si to?

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.