offshore Archive

Čo je to zverenecký fond?

Zverenecký fond sa už viac ako dva roky dá zakladať,  umožňuje to nový český občiansky zákonník. Občas sa ešte pre tento fond používa aj označenie trust. Zakladateľom trustu, nadácie alebo zvereneckého fondu je osoba, na ktorej želanie trust alebo

Je založenie offshore spoločnosti postačujúce?

Zakladanie offshore firiem niektorí ľudia využívajú na to, aby si znížili daňové povinnosti. Tento spôsob však neprináša benefity, ktoré očakávajú, keďže samotné založenie takejto spoločnosti nie je postačujúce. Naopak, takýto spôsob skôr vedie k neželaným komplikáciám. Je