offshore

Je založenie offshore spoločnosti postačujúce?

Zakladanie offshore firiem niektorí ľudia využívajú na to, aby si znížili daňové povinnosti. Tento spôsob však neprináša benefity, ktoré očakávajú, keďže samotné založenie takejto spoločnosti nie je postačujúce. Naopak, takýto spôsob skôr vedie k neželaným komplikáciám.

Je veľmi potrebné vedieť, na čo sa pri optimalizácii daní prostredníctvom medzinárodného daňového plánovania a zahraničných spoločností zamerať.

Nevyhnutnosťou pre dlhodobé a systematické fungovanie takéhoto daňového plánovania je dobré poznanie a orientovanie sa v spomínanej problematike. Toto plánovanie v sebe zahŕňa analýzu, nastavenie a napokon riadenie optimalizačnej štruktúry, avšak samotné vytváranie offshore firmy neznamená, že bude efektívne a dlhodobo fungovať.

Aby ste sa vyhli neočakávaným problémom, je potrebné dodržiavať týchto 10 zásad, ktoré sú inšpirované dlhodobou praxou zakladania zahraničných spoločností a riadením zahraničných štruktúr.

  1. Koncepcia offshore a onshore podnikania

offshore 3

Medzi najznámejšie sídla zahraničných spoločností, tzv. daňové raje patria Belize, Panama, Cyprus, či Britské Panenské ostrovy

Jednotlivé vzťahy a transakcie medzi spoločnosťami je potrebné presne merať. Poznanie všetkých daňových a právnych aspektov je nevyhnutnou súčasťou dobrého koncepčného nastavenia offshore a onshore štruktúry. Konzultáciu s odborníkom o tom, či je offshore koncepcia správne navrhnutá teda netreba zanedbávať.

  1. Offshore a onshore spoločnosti a analýzy transakcií

Aby vybrané offshore a onshore štrultúry fungovali tak ako majú, musíte analyzovať presný základ budúcich transakcií a právne znenie zmlúv. Ak budete pri všetkých činnostiach postupovať legálne, táto štruktúra bude fungovať dlhodobo a nebudete mať žiaden problém s finančnými úradmi.

  1. Zvolenie si offshore spoločnosti

Zvolenie správnej offshore spoločnosti je taktiež veľmi dôležité. Predchádza tomu dôsledné zváženie a zoznámenie sa so základnými charakteristikami vybranej spoločnosti. Tie sa medzi sebou v detailoch líšia, aj keď poskytujú podobné služby. Výhodnejšie môže byť v tomto prípade založenie „onshore“ spoločnosti tj. takej, ktorá sídli v zemi s bežným zdanením (Holandsko, Veľká Británia, Belgicko, Dánsko, Cyprus, Malta a pod.)

  1. Prístup finančných úradov k offshore spoločnostiam

Poznať prístupy finančných úradov k daňovému plánovaniu môže byť užitočné, keďže finančný úrad zvyčajne skúma faktúry od offshore spoločnosti. To si vyžaduje odbornosť a dlhoročnú skúsenosť v internacionálnom daňovom plánovaní.

  1. Povinnosti spojené s offshore a onshore podnikaním

offshore


Offshore je forma podnikani, ktorá si takisto vyžaduje dodržiavanie niekoľkých dôležitých zásad

Netreba zabúdať na povinnosti, ktoré môžu súvisieť so zahraničným podnikaním. Ide napríklad o registráciu k DPH, účtovníctvo, certifikát o daňovom domicile a pod. Tieto povinnosti však môže riešiť váš obchodný partner.

  1. Priebežný monitoring

Priebežné sledovanie zmien, ktoré majú dosah na funkčnosť podnikateľských štruktúr a to buď v negatívnom alebo naopak i v pozitívnom zmysle je v offshore podnikaní nevyhnutnou súčasťou.

  1. Cena offshore spoločnosti

Rovnako treba mať na zreteli rozdiel medzi cenou za založenie offshore spoločnosti a pridanými existenčnými poplatkami vláde od ceny obsahujúcej súhrnný správny, administratívny a poradenský servis.

  1. Holdingová spoločnosť a holdingové štruktúry

Holdingové štruktúry zostavené na základe individuálneho zadania vznikajú pre plnohodnotne fungujúcu spoločnosť. Jeho obstarávanie zahŕňa zlepšenie štruktúry a berie ohľad na veľké množstvo faktorov.

  1. Kvalitný partner pre servis a poradenstvo

V tomto prípade sú dôležité skúsenosti a rozsah poskytovaných služieb.

  1. Osobný prístup, dôvera a lojalita

Nakoniec, spoľahlivosť a ústretovosť partnera je nevyhnutnosťou v každom podnikaní.