zeolitový prášok

Zeolitový prášok a jeho úloha v stavebníctve

zeolitový prášok

Zeolitový prášok ako lacnejšia alternatívu slinku v stavebníctve

Zeolit je mikro-porézna hornina, ktorá sa tvorila niekoľko miliónov rokov v procese kryštalizácie sopečných hornín a popola, ktoré prišli do kontaktu so slanou vodou. Týmto spôsobom sa vytvorilo ložisko zeolitu aj u nás na východnom Slovensku, konkrétne v obci Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou), ktoré sa vyznačuje prívlastkom „jedno z najlepších ložísk zeolitu na svete“ a to najmä vďaka svojmu bohatstvu a čistote.

Počas tohto spomínaného procesu vznikla jedinečná štruktúra charakteristická iba pre zeolit, vďaka ktorej získal svoje unikátne adsorbčné vlastnosti a tie sa dnes využívajú v mnohých oblastiach od ochrany životného prostredia, cez poľnohospodárstvo až po stavebníctvo. Avšak, dnešný článok nebude venovaný iba zeolitu vo všeobecnosti ale zameriame sa hlavne na zeolitový prášok a jeho využitie vo sfére stavebníctva.

Zeolitový prášok – vyššia kvalita aj síranovzdornosť a nižšie náklady

Zeolitový prášok viac ako kdekoľvek inde nachádza v poslednej dobe svoje uplatnenie práve v stavebníctve, kde sa používa predovšetkým ako jedna z prísad do betónu. Vďaka svojim vlastnostiam totižto zvyšuje kvalitu betónov (predovšetkým jeho stabilitu) a zabezpečuje aj pre betón veľmi dôležitú síranovzdornosť. Preto sa odporúča aplikovať najmä v prostredí, ktoré je vysoko síranovo agresívne.

Čo však osloví väčšinu stavebníkov – zeolitový prášok vám dokonca pomôže ušetriť aj na nákladoch, ktoré budú pre vašu stavbu nevyhnutné, pretože je lacnejšou no stále rovnako účinnou alternatívou slinku. (Slinok – hmota, z ktorej sa melie cement).

Vyberte si z viacerých variantov

Výhoda, ktorú prináša zeolitový prášok je, že je termicky stály a zároveň pri kontakte s vodou nestráca svoje pozitívne vlastnosti. Takisto zostáva vo svojej prirodzenej forme – nerozpúšťa sa. Dostupný je v rôznych variantoch, líši sa v závislosti od svojich vlastností – na výber máte napr. rôzne úrovne zrnitosti, váš výber tak závisí iba od toho, na čo chcete daný zeolitový prášok použiť.

Ostatné možnosti použitia

Ďalej treba spomenúť, že zeolitový prášok sa v stavebníctve používa nie len ako prísada do betónu, ale napr. aj pri výrobe striech, prefabrikátov či liatych podláh.

zeolitový prášok

Zeolitový prášok pre zníženie nákladov na stavbu

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.