záhrady

Záhrady priamo v meste

Je všeobecne dobre známe, že záhradky a záhrady pri obytných domoch sú životne dôležitou súčasťou našich miest. Podrobné celoplošné výskumy v mnohých európskych veľkomestách poodhalili pozoruhodný rozsah a hĺbku užitočných vplyvov, ktoré záhrady majú a predstavujú pre mnohé husto osídlené oblasti miest.

Mestské prídomové záhrady sú podstatnou zložkou štruktúry našej mestskej krajiny. V mnohých európskych veľkomestách predstavujú záhrady pred alebo za rodinnými domami od 22 – 27% z celkovej zastavanej plochy mesta. A často to môže predstavovať až polovicu zelenej plochy celých mestských aglomerácií. Prídomové záhrady môžu obsahovať až 25% stromov všetkých zelených plôch mesta a môžu prispievať až 86% z celkového počtu stromov v meste.

Vhodne a prístupne informovaný záhradkár

Je bez pochybností, že záhradné priestory pri rodinných domoch a v okolí obytných domov by mali byť viac chránené, ich správny rozvoj a zakladanie zelených plôch podporované miestnymi autoritami. Záhrady by mali byť využívané tak, aby sa súčasná aj tá budúca kvalita života v meste naďalej zvyšovala. Je k tomu potrebný nielen dobre pripravený a správne interpretovaný vedecký prieskum a výskum záhradníčenia v mestách, ale aj vhodná osveta a publikačná činnosť medzi majiteľmi domov a ich rodinnými príslušníkmi. Často nadšenými záhradkármi. Vhodne ich informovať o základných prístupoch a krokov ako prispieť tomu konkrétnemu ekosystému záhrady mesta či mestskej štvrti, v ktorej žijú a trávia väčšinu svojho času.

záhrady

Malé záhrady pred rodinnými domami

Aj malé plochy záhrady môžu byť zelené

Záhrady pred alebo za rodinným domom nebývajú v mestách príliš veľké. Ak sa však obrazne aj drobná záhrada pri desiatkach domov na ulici pospája dohromady, potom celková plocha zelenej plochy, o ktorú sa treba priebežne celoročne postarať, výrazne narastie. Mali by sme sa teda, ako užívatelia domov a zároveň aj záhradkári, zodpovednejšie starať o to, aby akýkoľvek dostupný a vhodný priestor okolo nášho domu, či už v predzáhradke alebo za domom, bol plný rastlinstva. A že pri údržbe o naše zelené plochy používame ekologicky udržateľné postupy a praktiky.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.