krížovky online

Začíname lúštiť maľované krížovky online

Na internete už nenájdete len klasické a švédske krížovky online, ale aj maľované krížovky! S ich lúštením však obvykle býva o niečo väčší problém ako s riešením prvých dvoch spomínaných. Tento problém však spočíva hlavne v tom, že ľudia si vopred neprečítajú návod na to, ako maľované krížovky online alebo aj bežné maľované krížovky v knihách a časopisoch riešiť. Na prvý pohľad totiž vyzerajú jednoducho, avšak, ako sa hovorí, zdanie klame. Preto sme sa vám rozhodli venovať jeden taký rýchly návod, ktorý by mal pomôcť predovšetkým úplným začiatočníkom, aj v našom blogu. Čítajte ďalej a naučte sa rýchlo a jednoducho riešiť tie menej náročné maľované krížovky!

Najprv začnite lúštiť maľované krížovky 5×5

Tak ako pri všetkom, aj v tomto prípade platí, že začať by ste mali od tých najjednoduchších krížoviek. Maľované krížovky online vám práve preto ponúknu aj skúšobné krížovky o rozmeroch 5×5, ktoré sú určené pre prvé pokusy a od ktorých môžete následne postupovať ďalej k 10×10, 15×15, 20×20 (štandardný rozmer, ktorý sa nachádza vo väčšine časopisov) atď., časom až po tie najnáročnejšie. Náš návod sa teda zameria zatiaľ na tie najľahšie (5×5).

Trochu teórie na úvod

Všetky maľované krížovky online pozostávajú z dvoch častí – z okrajov, na ktorých sú napísané čísla a z vnútorných (zatiaľ) prázdnych štvorčekov, ktoré máte za úlohu vyfarbiť tak, aby vám na konci vznikol obrázok. Čísla na okrajoch vám určujú, koľko štvorčekov bude v danom riadku, resp. stĺpci vyfarbených. Dôležitou informáciou je aj to, že tieto čísla sú zoradené v poradí, v akom máte aj vyfarbovať dané štvorčeky.

Začíname…

Ak teda máte v riadku / stĺpci napr. čísla 3 a 1, znamená to, že vyfarbené budú tri štvorčeky za sebou, potom ponecháte jeden štvorček prázdny a následne vyfarbíte ešte jeden, posledný štvorček. Pri vyfarbovaní maľovanej krížovky online teda vždy začínajte od tých riadkov / stĺpcov, ktoré sú jasné. Ak by ste totižto chceli začať od riadku, v ktorom bude napísané iba napr. číslo 2, nebudete vedieť, ktoré dva štvorčeky z tých piatich vyfarbiť. Je preto takmer pravidlom, že v každej maľovanej krížovke sa nachádza aspoň jeden takýto riadok / stĺpec. Výnimkou sú samozrejme maľované krížovky pre „profesionálov“.

Pokračovanie si môžete prečítať TU.

krížovky online

Viete, ako lúštiť maľované krížovky online?

No Responses

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.