Zverenecký fond sa už viac ako dva roky dá zakladať,  umožňuje to nový český občiansky zákonník. Občas sa ešte pre tento fond používa aj označenie trust. Zakladateľom trustu, nadácie alebo zvereneckého fondu je osoba, na ktorej želanie trust alebo