Možnosti technologických aplikácií prírodných zeolitov v živočíšnej výrobe sú skutočne pestré, často používané a rozšírené.Prehľadne je možné uviesť aj tieto možnosti využívania prírodných zeolitov: Minerálny doplnok do kŕmnych zmesí zeolity nenahrádzajú v krmive živiny ale sú dodávateľom množstva makro- a mikrochemických