Zeolit je mikro-porézna hornina, ktorá sa tvorila niekoľko miliónov rokov v procese kryštalizácie sopečných hornín a popola, ktoré prišli do kontaktu so slanou vodou. Týmto spôsobom sa vytvorilo ložisko zeolitu aj u nás na východnom Slovensku, konkrétne v obci Nižný Hrabovec