Bude mať vystúpenie Británie z EÚ nejaký negatívny dopad na podnikanie našich firiem na jej území prostredníctvom Ltd.? Odradí táto komplikovaná politická situácia mnohých podnikateľov od snáh o založenie Ltd.? Odborníci v tejto oblasti tvrdia, že jednoznačne nie. Úspešné