založenie Ltd.

Má Brexit vplyv na založenie Ltd.?

Bude mať vystúpenie Británie z EÚ nejaký negatívny dopad na podnikanie našich firiem na jej území prostredníctvom Ltd.? Odradí táto komplikovaná politická situácia mnohých podnikateľov od snáh o založenie Ltd.? Odborníci v tejto oblasti tvrdia, že jednoznačne nie. Úspešné cezhraničné podnikanie stojí na niekoľkých základných hlavných medzištátnych pilieroch. Medzi tie hlavné patrí Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a Zmluva o ochrane investícií. Tieto zmluvy nemajú s Brexitom súvislosť. Náš štát ich má po celom svete uzavreté desiatky, vrátane mnohých mimo európskych krajín.

Referendum neznamená okamžitý odchod

Určite tieto otázky a proces vyjednávania okolo Brexitu sledujete, ak má vaša spoločnosť záujem o založenie Ltd. a podnikať aj jej prostredníctvom nielen na území Anglicka. Vystúpenie z EÚ je zložitá procedúra na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy a bude trvať minimálne 2 až 3 roky, a pravdepodobne prechodné obdobie môže trvať aj dlhšie. V tomto období bude Británia, ale aj EÚ, vyjednávať o nových vzťahoch. Ekonomiky sú vzájomne natoľko prepojené, že nie je ani rozumné budovať akékoľvek colné bariéry.

založenie Ltd.

Založenie Ltd. po Brexite – aké budú následky?

Nedajte sa odradiť od založenia Ltd.

Ako príklad si uveďme automobilový priemysel. Britské autá majú odbyt v EÚ. Na ich produkcii sa spolu-podieľajú stovky drobných sub-dodávateľov, vrátane firiem charakteru Ltd. Clom by autá zdraželi a možno by boli nepredajné. Lenže britské autá majú mnoho subdodávok z EÚ a odvetné britské opatrenia by zase zdraželi dovoz komponentov do UK. Tým by si EÚ sama ublížila, pretože by paradoxne zlikvidovala pracovné miesta EÚ subdodávateľov. Založenie nových spoločností Ltd. okolnosti okolo Brexitu priamo neohrozujú.

Založenie Ltd. spoločností ma svoje výhody

Nech už dopadne Brexit akokoľvek, dotkne sa výhradne cezhraničného presunu tovaru a pracovných síl medzi EÚ a UK. Určité problémy môže mať teda len ten, kto vozí tovar a pracovníkov cez hranice. Ak bolo doteraz pre našich podnikateľov založenie Ltd. firmy v Anglicku najvýhodnejším podnikateľským inštrumentom, potom za niekoľko rokov po skutočnom Brexite, bude možno jediný slobodnejšie fungujúci podnikateľský subjekt.