Ready made akciová spoločnosť predstavuje jednu z obchodných spoločností, ktorú si môžete zakúpiť alebo nechať založiť na mieru. Špecializované firmy zamerané na túto oblasť ju väčšinou ponúkajú spolu so spoločnosťou s ručením obmedzeným a s európskou spoločnosťou.