Aký je postup pri založení ready made a.s.

Ready made akciová spoločnosť predstavuje jednu z obchodných spoločností, ktorú si môžete zakúpiť alebo nechať založiť na mieru. Špecializované firmy zamerané na túto oblasť ju väčšinou ponúkajú spolu so spoločnosťou s ručením obmedzeným a s európskou spoločnosťou. Na ich portáloch sa dá oboznámiť s podmienkami získania takejto akciovej spoločnosti. Dozviete sa tam okrem iného aj to, čo všetko k nej budete potrebovať, za ako dlho ju získate a tiež koľko za ňu zaplatíte.

Čo je to tá akciová spoločnosť?

Na úvod však v krátkosti niekoľko základných informácie o a.s. Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelené na takzvané podiely – akcie, ktoré sú obchodovateľné a ktorých vlastníkom sa môže stať prakticky ktokoľvek. Pre založenie spoločnosti sa spisuje zakladateľská zmluva. Následne sa spláca základné imanie, ktorého minimálna výška je 25 tisíc eur. Akciová spoločnosť povinne vytvára orgány, ako je valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

ready made

Pred založením a.s. musíte zvážiť veľa faktorov.

Podmienky pre vznik ready made akciovej spoločnosti

Mnoho ľudí sa v začiatkoch podnikania stretáva s nedostatkom finančných prostriedkov a pôžička na základné imanie u nich neprichádza do úvahy. V takom prípade sa určite vyplatí zvážiť ready made a.s., ktorá má plne splatené základné imanie a je pripravená na začatie podnikateľskej činnosti. Ak chcete začať podnikať rýchlo, získate ready made akciovú spoločnosť už za 24 hodín. Ak budete chcieť založiť spoločnosť na mieru, táto lehota sa vám predĺži na pár týždňov. Keďže bude potrebné spísať spoločenskú zmluvu, vybaviť živnostenské oprávnenie a podať návrh na zápis do obchodného registra.

ready made

Na získanie ready made a.s. vám môže stačiť pár kliknutí a 24 hodín.

Kúpa ready made a.s.

V prípade kúpy ready made akciovej spoločnosti sa všetky akcie prevedú na vaše meno a vy sa tak stanete majiteľom tejto spoločnosti. Spisuje sa tu zmluva o prevode cenných papierov. Rovnako je nutné usporiadať valné zhromaždenie, na ktoré sa preberú všetky zmeny týkajúce sa novej spoločnosti. Môže ísť napríklad o zmenu názvu spoločnosti a jej sídla, štatutárnych orgánov, predmetu podnikania a počtu akcionárov.