pracovná obuv Archive

Zdravotné topánky sú v celku jedinečné

Na trhu existuje množstvo typov pracovnej obuvi pre rôzne zamestnania a práce. Avšak, zatiaľ čo niektorí zamestnanci nemusia striktne dodržiavať voľbou pracovnej obuvi, iné zamestnania si to vyžadujú. Medzi také zamestnania patria napríklad rôzne výrobné haly, ktoré majú

Čo znamená bezpečnostná obuv?

Jeden pár bezpečnostných topánok patrí k osobnej ochrannej pomôcke na ochranu chodidiel na pracoviskách. Zabraňuje tomu, aby sa zranili nohy z rôznych pracovných dôvodov, ako napr. na kĺzavom povrchu, pri ťažkých padajúcich alebo valcujúcich predmetoch, ostrých prenikavých okrajoch,

Pracovná obuv

Vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zadovážiť svojmu zamestnancovi pracovné oblečenie aj obuv v prípade, že práca ktorú vykonáva môže ohroziť jeho zdravie. Najmä pracovná obuv sa stáva v zamestnaniach stále bežnejšou