Čo znamená bezpečnostná obuv?

Jeden pár bezpečnostných topánok patrí k osobnej ochrannej pomôcke na ochranu chodidiel na pracoviskách. Zabraňuje tomu, aby sa zranili nohy z rôznych pracovných dôvodov, ako napr. na kĺzavom povrchu, pri ťažkých padajúcich alebo valcujúcich predmetoch, ostrých prenikavých okrajoch, pri rotačných strojoch, horúcich predmetoch, tam, kde sa nachádzajú slučky lana, predmety pod elektrickým prúdom, triesky, chemikálie, alebo dokonca aj pri nepriaznivom počasí, atď. Úrad pre zdravotníctvo vyžaduje, aby zamestnávatelia sa ubezpečili, že ich zamestnancom nechýba správna bezpečnostná obuv pri danej práci, najmä a prísne v oblastiach, kde je možné riziko nebezpečia poranenia nôh.

bezpečnostná obuv

Bezpečnostná obuv prispieva k ochrane vášho zdravia na pracovisku.

Aká je správna bezpečnostná obuv

Bezpečnostná obuv je dostupná v rôznych formách v závislosti od typu práce. Môže to byť formálna obuv alebo neformálna. Musí to ale byť spoľahlivá, trvanlivá a bezpečnostná obuv. Pri výbere správneho typu bezpečnostnej obuvi pre pracovníka sa musia brať do úvahy nasledovné:

  • Pracovné prostredie a súvisiace riziká
  • Materiál, z ktorého je bezpečnostná obuv vyrobená a jeho účinnosť a odolnosť voči nebezpečenstvám
  • Odolnosť voči vode, teplu a chladu
  • Elektrický odpor (nevodivosť)
  • Odolnosť voči prerezaniu alebo prepichnutiu materiálu
bezpečnostná obuv

Bezpečnostná obuv je vhodná taktiež pre drevorubačov.

V týchto pracovných prostrediach je bezpečnostná obuv jednoznačne povinná:

  • Tam, kde sa zaobchádza s extrémne ťažkým a nestabilným materiálom
  • Tam, kde sa manipuluje so železom, kmeňmi stromov/drevom, kameňmi, pneumatikami
  • Tam, kde sa pracuje s toxickým materiálom
  • Pri práci s ostrými predmetmi ako sú nože, sekery, šrotové kovy, sklo, a pod.
  • Pri práci s elektrickými káblami a povrchom so statickou elektrinou

Takáto obuv je nutná vo viacerých profesiách i keď sa na to na mnohých miestach „zabúda“. Nebezpečenstvo úrazu totiž stíha kdekoľvek. Aj v obyčajnej zborovni pri sedavej učiteľskej práci môže nastať elektrický skrat, či pošmyknutie na klzkej čerstvo umytej školskej podlahe. No pri profesiách ako napr. zvárač, elektrikár, zdravotník, tesár, staviteľ/robotník, výrobný či priemyselný pracovník, a pod. je takáto obuv a taktiež bezpečnostné oblečenie úplným základom a zákonom dané pravidlo.