práca Archive

Práca a naše vzdelávanie sa v Nemecku

Medzinárodný vedecký rozvoj a spolupráca v online priestore neustále narastá na svojom význame. Štúdium, štipendiá aj práca na diaľku. Zahraničné skúsenosti so štúdiom a prácou v Nemecku prinášajú veľkú hodnotu vzdelávacej dráhe ľudí rôznych profesií. Počnúc študentskými vedeckými výmenami, cez medzinárodné stáže

Čo znamená bezpečnostná obuv?

Jeden pár bezpečnostných topánok patrí k osobnej ochrannej pomôcke na ochranu chodidiel na pracoviskách. Zabraňuje tomu, aby sa zranili nohy z rôznych pracovných dôvodov, ako napr. na kĺzavom povrchu, pri ťažkých padajúcich alebo valcujúcich predmetoch, ostrých prenikavých okrajoch,