Pod slovom „paralyzovať“ si asi väčšina a z nás predstaví niekoho, kto bol čiastočne alebo úplne paralyzovaný v dôsledku nejakej vážnej choroby alebo úrazu. Znamená to aj zoslabenie, znemožnenie či obmedzenie účinkov niečoho či niekoho. A v prípade použitia zariadenia pod