parlyzér

Uvažujete o tom, že si čoskoro zaobstaráte paralyzér?

Pod slovom „paralyzovať“ si asi väčšina a z nás predstaví niekoho, kto bol čiastočne alebo úplne paralyzovaný v dôsledku nejakej vážnej choroby alebo úrazu. Znamená to aj zoslabenie, znemožnenie či obmedzenie účinkov niečoho či niekoho. A v prípade použitia zariadenia pod názvom paralyzér sa nám môže celkom efektívne a bezpečne podariť znemožnenie napr. nejakého neprijateľného útočného vplyvu niekoho na našu osobu. Kdekoľvek, najčastejšei niekde na verejnom mieste.

Takže čo je to ten paralyzér?

Ide o ručné väčšinou batériami poháňané zariadenie, ktoré produkuje elektrický prúd. Pri nežiadanom kontakte s telom útočníka tento prúd prechádza do jeho svalového a nervového systému. Takýto obranný prístroj nie je zbraň v tradičnom slova zmysle, pretože toto zariadenie na nikoho a nič nestrieľa. Paralyzér má dva hroty/ diódy, medzi ktorými preteká elektrický prúd.. Stlačením spúšte paralyzéra a dotykom jeho  hrotov sa elektrický prúd aj cez  oblečenie môže dosť do  tela agresívneho útočníka. A paralyzujúci účinok  sa podľa doby kontaktu určite prejaví.

paralyzér

Takýto paralyzér zaručene odstaví protivníka minimálne na pár minút

Paralyzér ako sebaobranný prostriedok

Paralyzér je nesmrtiace zariadenie. Aj napriek veľmi vysokému napätiu  je veľkosť prúdu nízka, takže nedochádza k trvalým poškodeniam zasiahnutej osoby. Napriek tomu je potrebné používať tieto veci v súlade so zákonom a rozumom. Paralyzéry sú v mnohých krajinách sveta používané ako najrozšírenejší a najefektívnejší sebaobranný prostriedok.

Je paralyzér u nás legálny?

Áno, paralyzéry sú u nás legálne a kúpiť si ho môže každý, kto dovŕšil vek dospelosti. Napriek tomu je však nutné mať na pamäti, že sa jedná čisto o sebaobranný prostriedok a jeho majiteľ musí toto zariadenie používať v súlade so zákonom.

Aký je rozdiel medzi taserom a paralyzérom?

Taser je zariadenie, ktoré ochromuje živý cieľ vysokonapäťovým elektrickým výbojom. Na tomto princípe síce funguje aj paralyzér. Taser však vystreľuje dve malé šípky, ktoré za sebou nesú oceľové drôtiky. Elektródy teda nie sú prikladané, ale doslova vstreľované do tela útočníka v dosahu niekoľkých metrov. Naša legislatíva považuje taser za strelnú zbraň a jej  držanie a používanie  je na rozdiel od paralyzérov  v civilnom sektore zakázané.