Ručné šúpanie zemiakov by profesionálnej kuchyni mohlo zabrať určitú časť pracovného dňa. Najmä ak ide o stravovacie zariadenia, ktoré využívajú veľké množstvo tejto zeleniny. Jedálne, veľkokapacitné stravovacie spoločnosti či potravinárske závody. Preto namiesto zamestnania niekoľkých pracovníkov na