Ovládanie a manipulácia s revolverom Flobert umožňuje použitie „flobertky“ ako bezpečnej výcvikovej osobnej ručnej zbrane pre majiteľov ostrých služobných revolverov. Revolver Flobert ráže 4 mm alebo flobert 6 mm predstavuje tiež ideálnu voľbu pre juniorov a rekreačných