flobert 6 mm

Revolver Flobert 4 mm alebo radšej 6 mm?

Ovládanie a manipulácia s revolverom Flobert umožňuje použitie „flobertky“ ako bezpečnej výcvikovej osobnej ručnej zbrane pre majiteľov ostrých služobných revolverov. Revolver Flobert ráže 4 mm alebo flobert 6 mm predstavuje tiež ideálnu voľbu pre juniorov a rekreačných strelcov, ktorí požadujú ľahko dostupnú a napriek tomu atraktívnu zbraň pre voľný čas. Rovnako ako ručne revolverové zbrane predajné len na zbrojný preukaz, sa flobertky vyznačujú vysokou kvalitou konštrukcie a spracovania.

Louise Flobert

Tento typ ručných zbraní dostal svoje pomenovanie od francúzskeho puškára, vynálezcu a priemyselníka Louise Floberta. Tento šikovný a inventívny človek zaznamenal veľký komerčný úspech so zbraňami komorovanými na typ nábojov s okrajovým zápalom. Ide o strelnú zbraň, ktorej náboje majú okrajový zápal. Zbraň má úderník mimo os, keďže jej náboje majú zápalnú látku v dutom okraji na dne nábojnice.

floberet 6 mm

Voľnopredajná zbraň flobert 6 mm

Revolvery a pušky značky Flobert

Nielen revolvery Flobert 6 mm alebo 4 mm, ale aj pušky Flobert sú vyrobené z vysokopevnostných tepelne spracovaných oceľových dielov a ľahkých zliatin, ktoré zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť flobertky. Flobertky sa vyrábajú mimo revolverov aj ako dlhé zbrane. Pušky Flobert sa zvyknú používať ako cvičné zbrane pri praktickom výcviku presnosti streľby. Niektorí nadšenci flobertiek ich používajú na lov drobných hlodavcov.

flobert 6 mm

Zbierka zbraní flobert

Revolvery Flobert 4mm alebo 6mm sú voľne predajné

Ručné zbrane Flobert sú voľnopredajné od 18 rokov bez nutnosti vlastniť zbrojný preukaz. Ale ako je to vlastne s výkonom flobertiek?. Zbrane na náboje Flobert bez vykonania úpravy na zníženie výkonu sú zbrane kategórie C, a na ich držanie je potrebný zbrojný preukaz. A to preto, že výkon klasických nábojov 4 mm je 20 J a 6 mm náboja až 33 J. Z uvedených hodnôt teda jasne vyplýva, že na zbrane Flobert bez úpravy výkonu je potrebný zbrojný preukaz. Revolverové zbrane Flobert 6 mm a 4 mm voľne predajné od 18 rokov sú zbrane, ktoré majú z výroby znížený výkon na 7,5 J na hlavni a sú zaradené medzi zbrane kategórie D v zmysle platného zákona o zbraniach a strelive.