Vynikajúce adsorpčné vlastnosti prírodneho zeolitu sú jedným z dôvodov, prečo sa zeolitový substrát často zmiešava s klasickým NPK hnojivom. NPK hnojivo je trojzložkové umelé hnojivo, ktoré sa používa počas celého roka. Patrične pripravený  zeolitový produkt  sa nezriedka  používa