Vzduchovka a jej členenie na trhu

Rozmýšľate nad tým, že by sa vám zišla nová vzduchovka? Ak hej, tak si poďme prejsť modely, ktoré sa nachádzajú na trhu.

Vzduchovka sa delí do dvoch základných skupín podľa typu zbrane:

Vzduchové pušky – jedná sa o dlhší typ zbrane na rekreačnú  alebo športovú streľbu a odstraňovanie drobných škodcov.

Vzduchové pištole a revolvery – toto je opak pušiek. Jedná sa o krátku strelnú zbraň ich využívanie je o niečo jednoduchšie ako pri puškách. Takúto zbraň môžete využívať na športovú, či rekreačnú, streľbu a ak ste skúsenejší strelec, tak na lov menších škodcov.

vzduchovka

Takto vyzerá vzduchovka, tak ako ju poznáme.

Rozdelenie podľa typu plnenia vzduchoviek :

Pružinové – tento typ vzduchoviek je najtypickejším. Funguje na princípe natiahnutia pružiny, ktorá potom pretaví energiu do piestu v zbrani a tým vystrelí náboj (diabolku).

PCP – tento typ vzduchoviek používa predom natlačený vzduch o sile cca 200 barov. Väčšinou je umiestenie v zásobníku, ktorý ma špeciálny ventil. Pomocou tohto ventilu sa spojí s expanznou časťou zbrane. V momente výstrelu je expanzná komora natlakovaná do malého vstupného ventilu v puške, ktorý pod tlakom vystrelí do úderníku kde je náboj.

CO2 – funguje na podobnom princípe ako PCP vzduchovky, ale rozdiel je v hnacej sile. Kvôli tlaku kedy sa mení CO2 z kvapalného do plynového skupenstva. Táto chemická reakcia je veľmi ovplyvnená vonkajšou teplotou, čo vie spôsobiť problémy pri strieľaní pri nižších teplotách ako 1 stupeň Celzia. CO2 sa dopĺňa do zbrane buď pomocou tlakových CO2 bombičiek alebo hasiacim prístrojom.

vzduchovka

CO2 vzduchovka je poháňaná oxidom uhličitým.

PCA vzduchovky – tento systém ma na pevno zabudovanú pumpu najčastejšie v pažbe. Chová sa ako PCP puška, ale iba za pomoci dostatočného na pumpovania energie do pušky.

Piestovo-plynové – tento typ zbrane používa takmer totožný systém ako pri pružinových. Rozdiel je v tom, že miesto pružiny je piest naplnený zmesou plynov.

Dúfam, že vám tento článok pomohol pri zorientovaní sa v tomto segmente. Netreba zabúdať že pri kúpe takejto zbrane je dobré sa opýtať predajcu, aby ste zistil ktorá zbraň je pre vaše účely najvhodnejšia.