offshore banky

Uvažujete o ďalšej, tentokrát offshore banke?

Oblastí podnikania a finančných operácií a metód, v ktorých možno využiť offshore spoločnosti, je veľmi veľa. Dokonca aj v súvislosti s rodinným plánovaním stojí za zmienku vedenie bankových účtov v offshore bankách a finančných domoch. Či už sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne pre vyvíjanie akejkoľvek činnosti týkajúce sa majetku v offshore jurisdikcii, je potrebné si zhrnúť výhody a nevýhody offshore bankovníctva. Je vhodné vytvoriť si rebríček jednotlivých krajín, pričom ide o zohľadnenie daňovej záťaže, administratívnych nákladov a iných poplatkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozhodujúcim faktorom môže byť tiež úradný jazyk v krajine či vzdialenosť štátu od nášho trvalého sídla.

offshore banky

Offshore banka ponúka offshore zahraničný účet s niekoľkými výhodami

Správa financií v offshore bankách

Offshore banka je banka nachádzajúca sa mimo bydliska ukladateľa, zvyčajne v nízkej daňovej právomoci v tzv. daňovom raji, ktorá poskytuje určité finančné a právne výhody. Tieto výhody zvyčajne zahŕňajú:

  • väčšie súkromie a takmer absolútne bankové tajomstvo,
  • nízke alebo žiadne zdanenia a
  • jednoduchý prístup k vkladom.

Offshore banky môžu predstavovať premiestnenie finančných aktív do politicky a ekonomicky stabilnejšieho prostredia. Bude to výhodné najmä pre subjekty, ktoré sídlia, prípadne ich finančný majetok sa nachádza, v politicky či finančne nestabilnej krajine, kde mu môže hroziť zmrazenie alebo zabavenie štátom.

Offshore banka umožní anonymný účet

Niektoré offshore banky môžu operovať s nižšími nákladmi, a tak existuje priestor pre poskytnutie vyšších úrokových sadzieb. Úrok z vkladu, ktorý klient offshore banky dostane, je znížený o veľmi malú, alebo žiadnu daň z úrokov. Niektoré offshore banky môžu ponúkať bankové služby, ktoré nemusia byť k dispozícii od tuzemských bánk, ako je vedenie anonymného účtu, nižšie úverové sadzby alebo investičné príležitosti. Naopak nevýhodou offshore účtov je, že sú menej zabezpečené proti ekonomickým rizikám. Počas finančnej krízy, ktorá sa prehnala bankovým sektorom v roku 2008, došlo k tomu, že niekoľko offshore bánk nevyplatilo späť svojim klientom plnú výšku vkladov. Vklady, resp. účty klientov v komerčných onshore bankách zostali nedotknuté.