Uvažujete už dlhšiu dobu o tom, že sa nachádzate v situácii, či už osobnej, rodinnej alebo pracovnej, kedy by bolo vhodné vlastniť krátku strelnú zbraň? Základnú podmienku, vlastniť platný zbrojný preukaz už máte naplnenú. Aj nejaké tie cvičné