Virtuálna registračná pokladnica – VRP je bezplatne prístupná online aplikácia pre všetkých podnikateľov predávajúcich tovar alebo poskytujúcich služby zriadená finančným riaditeľstvom. VRP je zadarmo a dostupná komukoľvek, čo je nesporná výhoda. Prihlasujete sa do nej jednoducho, a