Príručná registratúra pozostáva z  najnovších uzavretých spisov. Po začatí plynutia zákonnej lehoty uloženia sa registratúrne záznamy  ešte nepremiestnia do priestorov registratúrneho strediska, kde budú počas celej lehoty ich uloženia. Predtým sú považované za tzv. „príručnú registratúru“.