Na trhu existuje množstvo typov pracovnej obuvi pre rôzne zamestnania a práce. Avšak, zatiaľ čo niektorí zamestnanci nemusia striktne dodržiavať voľbou pracovnej obuvi, iné zamestnania si to vyžadujú. Medzi také zamestnania patria napríklad rôzne výrobné haly, ktoré majú