Sledovanie televízie by sme kľudne mohli nazvať aj ako hobby. Ľudia totiž pozerajú televízor z niekoľkých príčin. Najčastejšie však preto, že ich to baví. Mnohí ale i preto, lebo sa nudia a nemajú nič lepšieho na práci a tak iba prepínajú