Nároky na životný štýl sa oproti minulosti mimoriadne zvýšili. K životnému štandardu, ktorý sa väčšina ľudí snaží dosiahnuť, patria vysoké nároky na bývanie (napr. pasívne a energetický úsporné domy, inteligentné bývanie), cestovanie a dovolenky. Ale aj kvalitnejšie bio potraviny,