Lesnícke a pilčícke práce sú nesmierne náročné, zahŕňajú prácu s ťažkými a nebezpečnými nástrojmi. Sebe menšie zaváhanie alebo nepozornosť môžu mať fatálne následky. Aj preto musia byť ochranné odevy maximálne odolné a prejsť rôznymi testami. Aj keď samotný ochranný odev nie