Každý z nás má asi „virtuálnu“ skúsenosť s tichou strelnou zbraňou charakteru kuše. Či už z filmov, videí, literatúry alebo aj priamo zo živej streľby na terč niekde na to vhodnom mieste. Platí však nielen všeobecne, že nie je