Vo všeobecnosti platí, že pri všetkom by sa mala kvalita zlepšovať. Nezáleží na tom, či ide o výrobky a služby akéhokoľvek druhu alebo o kvalitu života jednotlivých ľudí. A práve dobový pokrok a moderné technológie uľahčujú nielen proces výroby mnohých výrobkov, ale