Plynové pištole môžeme zaradiť do kategórie obranných zbraní, teda zbraní určených predovšetkým na sebaobranu proti ľuďom, ale aj útočiacim zvieratám a tiež sa vo väčšej miere používajú na štartovaciu streľbu pre rozhodcov alebo môžu slúžiť aj na vystreľovanie