plynová zbraň Archive

Neškodná plynová zbraň

Pokiaľ ide o zbrane, existujú dva typy ľudí a to takí, ktorí ich uznávajú a naopak takí, ktorí v nich vidia iba zlo. Zbrane však nemusia zákonite znamenať násilie či smrť, pretože niektoré z nich slúžia iba

Tiež máte pocit, žeby sa vám zišla plynová zbraň?

Plynová zbraň je určená hlavne na účely nutnej sebaobrany streľbou na útočníka obrannými plynovými nábojmi. Podľa platného zákona o zbraniach a strelive patrí takáto zbraň medzi expanzné zbrane kategórie D. Plynová zbraň, či už v podobe plynovej pištole alebo revolveru,