Podnikli ste už niekedy spolu so svojimi deťmi rodinný výlet do nášho hlavného mesta – Bratislavy? Samozrejme nemyslím tým len nákupy a návštevu veľkých nákupných centier či kina, ale aj poznávanie Bratislavy ako takej. Aj keď sa letné