Najdôležitejším orgánom, ktorý majú matka a vyvíjajúci sa plod spoločný je placenta. Tá dieťaťu počas celého obdobia tehotenstva dodáva potrebné živiny, kyslík a taktiež z veľkej časti zabraňuje prieniku škodlivín do tela plodu. Pre lepšiu predstavu Placenta je orgán kruhovitého