offshore spoločnosť Archive

Offshore spoločnosť – niektoré jej výhody

Zakladanie offshore spoločností a možnosti offshore podnikania sa stávajú stále viac a viac populárnejšie. Vo väčšine offshore lokalít je možné založiť spoločnosť vo veľmi krátkej dobe. Každá offshore spoločnosť musí mať v danej krajine zástupcu, ktorý ju zastupuje pred

Prečo zakladať offshore spoločnosť? Určite to nie je len daňový raj

Jedným z najčastejších motívov využívania offshore spoločností je zabezpečenie anonymity skutočného vlastníka firmy. Offshore bankovníctvo a miestny právny systém rešpektujú právo na súkromie a ponúkajú spoľahlivé právne nástroje na jeho udržanie. Anonymita vlastníckych vzťahov offshore spoločnosti je vo

Hlavné výhody podnikania prostredníctvom offshore spoločnosti

Offshore podnikanie pomocou spoločností založených vo vhodných jurisdikciách je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Aj napriek rozmanitým mediálnym diskusiám a komentárom, je istou reakciou na vývoj v domácom podnikateľskom prostredí. V tomto krátkom príspevku sa zmienime o troch