Pomenovanie odštepný závod sa používa pre označenie pobočky materskej zahraničnej spoločnosti založenej v inom štáte, než v ktorom pôsobí a podniká. Novozaložená pobočka zahraničnej spoločnosti musí byť zapísaná v obchodnom registri. Celý proces s prípravou a podaním návrhu na