Nádcha je bežné, v podstate jednoduché ochorenie, ktoré napriek tomu vie celkom potrápiť. Hlavne malé deti a novorodenci jej priebeh znášajú ťažšie. Všeobecne sa hovorí, že neliečená nádcha trvá 7 dní a liečená týždeň. S pár trikmi