Na trhu s moto potrebami je výrazne vidieť posun najmä čo sa týka zlepšovania kvality heliem a bezpečnosti, ktorú ponúkajú motorkárom. Avšak, konkrétne čo sa týka moto oblečenia, nejaké výrazné zmeny v priebehu rokov vidieť nie je. To sa však