Napriek tomu, že montované domy sú v zahraničí už dlhšiu dobu veľmi populárne a obľúbené, ich zastúpenie u nás je ešte stále pomerne malé. Príčiny treba hľadať v konzervatívnom postoji a všeobecne zastávanom názore, že ideálne vlastnosti majú jedine murované konštrukcie a že