Minerálna vata je jednou z možných izolačných materiálov používaných pri technologickom procese fúkanej izolácie. Tento prírodný materiál účinne izoluje nielen teplo ale pôsobí aj ako hluková bariéra. Samotné praktické uskutočnenie fúkanej izolácie je rýchle a izolovaný priestor je