Pri slove medicinbal sa mnohým z vás určite vybavia spomienky na školské časy, konkrétne na hodiny telesnej výchovy, kde sa práve táto športová pomôcka v hojnej miere využívala na rôzne posilňovacie cviky. Ak ste si spomenuli na špeciálnu ťažkú